De 7 forskjellige kunstformene (en komplett veiledning) (2023)

Kunst har eksistert siden tidenes morgen, og vi har alltid vært tiltrukket av å skape kunst i ulike former. Men det er også en livlig debatt om hva som kan defineres somKunst.

I denne guiden vil jeg forklare de syv formene for kunstnerisk uttrykk. Disse er alle vanlig akseptert som de mest kjente kunstformene.

Innholdsfortegnelse forestilling

Hva er kunst? (En definisjon)

Kunst er en vanskelig ting å definere. Akkurat som skjønnhet er kunst i øyet til betrakteren. Det som ser ut som kunst for en person kan være meningsløst for noen andre. Så,det er ikke én klar definisjonav hva kunst er.

Mennesker har diskutert og diskutert kunst som begrep i århundrer. En vanlig forståelse er at kunst er noe skapt gjennom dyktighet eller fantasi. Og ofte streber den etter å være et skjønnhetsobjekt.

Men et kunstverk trenger ikke å være vakkert for å bli klassifisert som kunst. Kunst kan også formidle et budskap eller vekke en reaksjon hos betrakteren.

Og det er mer ved kunst enn detvisuelle former for kunstsom først dukker opp. Så la oss se nærmere på de ulike typene kunstuttrykk.

Hva er de 7 forskjellige kunstformene?

Syv hovedformer for kunst er akseptert over hele verden. Hver kunstform har eksistert i århundrer, om ikke årtusener.

Det er bevis på at mennesker har deltatt i disse kunstformene så langt tilbake som menneskets historie. Så la oss lære mer om de forskjellige kunstformene nedenfor.

Maleri

De 7 forskjellige kunstformene (en komplett veiledning) (1)

Malerier er den vanligste og mest kjente av alle kunstformene. Faktisk begynner barn ofte å male så snart de kan holde enpensel. Det er en tilgjengelig type kunst for nesten alle. Men å bli en talentfull artist krever også mye dyktighet, tålmodighet og kreativitet.

(Video) The Happiest Man Alive Shares Secrets on Ego Death & Consciousness

I denne kunstformen bruker kunstnere maling på lerret, papir eller andre materialer for å lage et kunstverk. Det finnes imidlertid mange forskjellige malestiler, avhengig av hvilken type maling du bruker. Du kan velge mellom akvareller, akryl og oljemaling. Hver type maling vil skape et unikt utseende og krever spesifikke teknikker for å få mest mulig ut av det.

Hvis du vil lære mer om maleri, kan du se på verk av de store mesterne. Picasso, Monet, Kahlo og Van Gogh er bare noen få navn for å komme i gang.

Etter hvert som du utvikler maleferdighetene dine, kan du prøve å gjenskape kunstverkene deres. Men det bør du også sørge forutvikle din egen kunststilslik at maleriene dine skiller seg ut.

Det er også mange forskjelligekunstbevegelserog malestiler. Disse spenner fra klassisk til kubistisk, surrealistisk til impresjonistisk. Å male gir uendelige muligheter for hva du kan lage, så hvorfor ikke prøve det?

Skulptur

De 7 forskjellige kunstformene (en komplett veiledning) (2)

Skulptur er en eldgammel kunstform som stammer fra de gamle grekerne og egypterne. Men det er også bevis på skulpturer mye lenger tilbake i historien.

I motsetning til malerier er skulpturer 3D visuelle kunstverk. De er laget ved å flise og forme materialer som stein, leire, tre eller metall.

Michelangelovar en av de mest kjente skulptørene fra den italienske renessansen. I dag strømmer turister fortsatt til Firenze over hele verden for å se den berømte statuen av David.

Skulpturer er ofte sett i offentlige rom som offentlige bygninger, kirker og katedraler. Disse kunstverkene er ofte store, så de er ikke så vanlige i hjemmet. Men tidligere bestilte velstående familier skulpturer fra de mest talentfulle kunstnerne.

Men skulptur er en kunstform som lever i beste velgående i dag. Mange moderne skulptører skaper sin egen vri på denne kunstformen. De eksperimenterer med nye former, teknikker og til og med nye materialer som plast.

Skulptur er ikke den enkleste kunstformen å lære. For det første trenger du massevis av materialer, for eksempel materialer å jobbe med og verktøy å bruke. Men du trenger også ekspertopplæring og veiledning for å lære deg fagkunnskapene.

Arkitektur

De 7 forskjellige kunstformene (en komplett veiledning) (3)

Arkitektur har eksistert så lenge bygninger har eksistert. Det er kunsten og vitenskapen å skape ikke bare funksjonelle, men også vakre bygninger.

Noen viktige eksempler inkluderer fantastiske bygninger som Taj Mahal i India og Colosseum i Roma. Og enda tidligere har du pyramidene bygget i Egypt og Mexico. Disse bygningene var enorme foretak som krevde kunnskap, dyktighet og fantasi.

Det har værtmange forskjellige bevegelserpå tvers av tidene. Noen av de mest kjente inkluderer klassisk, renessanse- og barokkarkitektur. Men så har du også nyklassisistisk, Bauhaus og moderne arkitektur.

Hver bevegelse har sine egne karakteristiske stiler, former og fargebruk. Disse gjør bygningene lett gjenkjennelige. Alle som ønsker å bli arkitekter har en rik historie å fordype seg i og lære av.

Litteratur

De 7 forskjellige kunstformene (en komplett veiledning) (4)

Vi har alle kommet over litteratur på en eller annen måte. Du har sannsynligvis studert litteratur på skolen. Det er en skriftlig kunstform som bruker nøye utformede ord for å formidle et budskap.

Ord i seg selv kan være vakre når de er komponert med dyktighet og talent. Litteratur inkluderer mange underformer, som poesi, essays, romaner, noveller og sakprosa. (Her er mine anbefalinger forbeste faglitterære bøker for kunstnere).

Vi kan lære mye ved å studere de store, som for eksempel mesterdramatikeren Shakespeare. Det er mange grunner til at vi ofte vender tilbake til klassikere av Jane Austen og Charles Dickens.

Og mytene om antikkens Hellas og Roma har gjennomsyret vår kultur. Du vil ofte finne dem referert til i populærkulturen, fra filmer til sitcoms.

Mange forfattere oppgir at det første trinnet for å bli forfatter er å lese mye. Du kan også starteføre journalog gjør det til en vane å skrive i den hver dag. På denne måten vil du utvikle dine observasjons- og skriveferdigheter.

Musikk

De 7 forskjellige kunstformene (en komplett veiledning) (5)

Nesten alle blir tiltrukket av musikk i en eller annen form. Og mange av oss ønsker å bli musikere eller sangere, og skape vår egen musikk som andre kan glede seg over.

Selv om du ikke er musiker, kan du sette pris på musikk som en kunstform. Musikk organiserer lyder i en komposisjon som er attraktiv for øret.

Men som med all annen type kunst, finnes det uendelige typer musikk. Du kan sannsynligvis tenke på alt fra klassisk musikk til pop, rock og mer.

Det er bevis på at vi har skapt musikk så langt tilbake som historien. Grunnleggende instrumenter går tusenvis av år tilbake. Og du kan finne en eller annen form for sang i nesten alle kulturer rundt om i verden.

Det er instinktivt å lage musikk med den menneskelige stemmen. Selv de minste barna liker vuggeviser og begynner å lage sin egen musikk så fort som mulig.

Mange musikere er selvlærte gjennom en kombinasjon av medfødt talent og målbevisst motivasjon. Men det er mye å lære når det kommer til musikk.

Du må for eksempel kunne lese musikk for å spille et instrument. Og det er mange forskjellige elementer å mestre, fra rytme til harmoni og melodi.

Teater

De 7 forskjellige kunstformene (en komplett veiledning) (6)

Teater er forut for kino og skiller seg fra det ettersom det involverer live utøvere. Denne performancekunsten er ikke ny – den har eksistert i århundrer og til og med årtusener. Vi harmassevis av bevisav teater fremført i det gamle Kina, Hellas, Roma og Egypt.

Som mennesker elsker vi historiefortelling og underholdning. Teater kombinerer begge aspektene i en felles opplevelse vi kan gå gjennom sammen.

I Shakespeares tid var teater rimelig og en vanlig form for underholdning. Teatergjengere ville ofte hakke og samhandle med skuespillerne (den gang kalt "spillere")

Gjennom visuelle rekvisitter, musikk, historiefortelling og skuespill kan teater være en transformerende opplevelse. Den kan ta deg hvor som helst i verden og sette deg i en annens sted.

Det finnes mange former for teater, fra skuespill til danseforestillinger, sirkus og dukketeater. Skuespill kan variere fra komedier til tragedier og alt i mellom.

Kino

De 7 forskjellige kunstformene (en komplett veiledning) (7)

Kino er den nyeste kunstformen på denne listen, og den har både likheter og forskjeller med teater. Kino ble først mulig etter at det første filmkameraet ble oppfunnet på 1880-tallet. Men det var ikke før tidlig på 1900-tallet at filmer ble mer mainstream.

Som du kan forestille deg, har kino utviklet seg mye gjennom årene. De første fargefilmene ble ikke utgitt før i 1909. Og til å begynne med var alle filmer stille da kameraene ikke kunne ta opp lyd. Det var først på slutten av 1920-tallet at "snakker" ble mye mer vanlig.

Kino er en kunstform som gir mye kreativt og teknisk potensial. Først av alt trenger du et manus som vil fange publikums oppmerksomhet. Deretter bestemmer du deg for filmprosessen, casting, kostymer og spesialeffekter.

Men kino deler også mange av de samme elementene som andre kunstarter. For eksempel må kinematografer vurdere historien, komposisjonen og innrammingen. De må vurdere filmens bruk av plass, farger og språk.

Kino har utvilsomt hentet mye inspirasjon fra teaterverdenen. Men de tekniske forskjellene skiller disse to kunstformene. Og takket være strømmetjenester hjemme kan vi se de beste filmene hjemmefra.

Ulike kunstformer – FAQ

Hva er de forskjellige typer kunst?

Det er syv hovedtyper av kunst. Disse inkluderer tradisjonelle visuelle kunstformer som skulptur og maleri. Men musikk, litteratur, teater og kino regnes også som kunsttyper. Den endelige kunstformen er arkitektur.

Hva er de forskjellige kunststilene?

Innenfor disse kunstformene finner du forskjellige stiler eller bevegelser. For eksempel er maleri en av typene kunstuttrykk. Men det er mange malestiler, fra abstrakt til ekspresjonistisk, modernistisk og mer.

Hva er den vanligste typen kunst?

Maleri er sannsynligvis den vanligste typen kunst. Mennesker har malt siden forhistorisk tid, med hulemalerier som bevis.
Maling er en av de mest tilgjengelige kunstformene, siden du trenger relativt få forsyninger. Du kan komme i gang med engrunnleggende og rimelig malersett. Så, hvem som helst kanlære å tegneog male med litt motivasjon og dedikasjon.

De 7 forskjellige kunstformene (en komplett veiledning) (8)

The Wrap Up

Det er syv hovedformer for kunstuttrykk, hver med en rik historie. Nå bør du ha en dypere forståelse av kunstformene, fra skulptur til teater.

Gi meg beskjed hvis du har spørsmål om disse kunstformene nedenfor. Og sjekk ut guiden min til visuell kunst for mer informasjon om ulike typer kunst!

Sørg for å følge Proactive Creative på sosiale medier ogPinterest! Jeg skal holde deg oppdatert på det beste innholdet, tipsene og anmeldelsene for kreative fagfolk.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kerri Lueilwitz

Last Updated: 11/21/2023

Views: 6050

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kerri Lueilwitz

Birthday: 1992-10-31

Address: Suite 878 3699 Chantelle Roads, Colebury, NC 68599

Phone: +6111989609516

Job: Chief Farming Manager

Hobby: Mycology, Stone skipping, Dowsing, Whittling, Taxidermy, Sand art, Roller skating

Introduction: My name is Kerri Lueilwitz, I am a courageous, gentle, quaint, thankful, outstanding, brave, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.