Hva er kunst? Hvorfor er kunst viktig? (2023)

Hva er kunst? – Ordbokdefinisjonen av kunst sier at det er det«bevisst bruk av ferdigheter ogkreativ fantasispesielt i produksjon av estetiske objekter"(Merriam-Webster)

Innhold gjemme seg

Hva er kunst?

Hvorfor er kunst viktig?

Kunstens innvirkning på politikk, kultur og mennesker

Kunst er også en bemerkelsesverdig måte å skildre kultur fra hele verden på

Hvorfor er kunst så mektig?

Great Art fremkaller sterke følelser og forteller meningsfulle historier

NFTs: The Future of Art

Konklusjon: Hvorfor er kunst viktig for det menneskelige samfunn?

(Video) Er kunst viktig?

Men tingen med kunst er at den er så mangfoldig at det er like mange måter å forstå den på som det er mennesker. Det er derfor det er lærde som gir sin egen spesielle definisjon av ordet, slik den som er skrevet av denne berømte russiske forfatteren, som sier:

"Kunst er aktiviteten der en person, etter å ha opplevd en følelse, med vilje overfører den til andre." - Leo Tolstoy

I løpet av livet var Tolstoj kjent for å skrive basert på sine livserfaringer, for eksempel hans mest kjente verk, "Krig og fred" som brukte mye av hans erfaring under Krim-krigen.

Og uansett om definisjonen hans av kunst er den beste eller ikke, er poenget at folk ser på kunst ut fra hvordan de har opplevd den.

Hva er kunst?

Det er mange vanlige definisjoner av kunst. Noen få å sitere:

Kunst er

 • ethvert kreativt arbeid av et menneske
 • en form for å uttrykke seg
 • ligger i kvaliteten på å gjøre; prosessen er ikke magisk
 • en handling for å gjøre noe visuelt underholdende
 • en aktivitet som manifesterer skjønnheten (Hva er skjønnhet i kunst?)
 • mestringen, en ideell måte å gjøre ting på
 • ikke en ting - det er en måte (Elbert Hubbard)
 • den mest intense formen for individualisme som verden har kjent
 • oppdagelse og utvikling av elementære naturprinsipper til vakre former egnet for menneskelig bruk (Frank Lloyd Wright)

Hvorfor er kunst viktig?

Sannsynligvis, den beste teorien som jeg liker best forklarer – Hvorfor er kunst viktig – er fra Van Jones, og gir en subtil respons på Hva er kunst?

Van Jones presenterte en graf som nøyaktig representerer samspillet mellom de fire aspektene av samfunnet og dets forskjellige medlemmer.

FølgeligVones skildrer hvorfor kunst er viktig for samfunnet vårt?

Grafen (nedenfor) representerer samfunnet vårt.

Samfunnet er drevet av de mektige elitene, de avhengige massene, myndigheter, kulturprodusenter og kunstnere

Hva er kunst? Hvorfor er kunst viktig? (1)Van Jones graf

Til venstre har du handling, og til høyre, ideer; eliter er på toppen, og massene er under. Det er en indre handling og en utvendig handling.

På innsiden er det store penger: eliter bruker millioner av dollar for å påvirke politikere og beslutningstakere. Innsidehandlingen har makt til å påvirke politikkskapere.

På utsiden setter vi på grasrota våre forventninger og behov, slik at de valgte kandidatene vedtar lover som gir oss makt. Masser reflekterer hva samfunnet virkelig ønsker (hjerte)

Venstresiden, "handling", betyr ofte kvantifiserbare politiske endringer. Høyresiden, "ideer", kan være vanskeligere å se. Vi snakker ikke nødvendigvis om konkrete ting her, men snarere et «headspace».

Akademiske institusjoner og tenketanker, som ikke alltid er involvert i de umiddelbare politiske seirene, er viktige for å skape en tankekultur

Mens venstresiden, "handling", fortsetter å produsere kvantifiserbare politikkendringer og nye lover, kan høyresidens "ideer" være vanskelig å kvantifisere resultatet. Selv om "hodet" snakker om teorier og akademikere, klarer det ikke å gi noe vesentlig bidrag til beslutningstakere.

(Video) Hva er kunst

Artister kommer inn i skuespillet her i dette øyeblikk

Kunstnere er representert her på siden av ideer, i «hjerterommet».

Kunst er unikt posisjonert for å bevege mennesker – inspirerer oss, vekker nye spørsmål og provoserer nysgjerrighet, begeistring og forargelse.

Kunstnere kan styrke viljen og presse folk til å handle. Deikke tenk som politikere eller akademikere.

Kunstnere tenker fra sitt hjerte – store, revolusjonerende og visjonære ideer.

Dette er grunnen til at kunstnere er i stand til å bevege folk til handling, og skaper dermed betydelige kulturelle og politiske bidrag.

Det er dette som gjør kunsten mektig.

Kunstens innvirkning på politikk, kultur og mennesker

Kunst er veldig viktig i samfunnet fordi det er deten viktig ingrediens for å styrke menneskers hjerter

Når aktivister viser bilder av barn som lider av fattigdom eller undertrykkelse i kampanjene sine, er dette kunsten som trekker i hjertestrengene til samfunnets elite og makter å gjøre endringer.

På samme måte, når fotografer publiserer bilder av krigsherjede områder, fanger det oppmerksomheten til massene hvis hjerter strekker seg etter de som trenger hjelp.

Når en artist lager god musikk og filmer, underholder den folk over hele verden. Dette er kunst som gjør en forskjell i samfunnet.

Et veldig moderne eksempel på kunst i aksjon er gatekunst. Da den berømte italienske gatekunstnerenBlu laget veggmaleriet i Kreuzberg, utløste det mange sterke, forskjellige reaksjoner som var forankret dypt i forskjellene mellom Øst- og Vest-Berlin.

Hvem hadde trodd at et veggmaleri som viser to maskerte figurer som prøver å avsløre hverandre, kunne utløse slike sterke reaksjoner?

Hva er kunst? Hvorfor er kunst viktig? (2)

Nå er problemet bak dette veggmaleriet en helt annen sak å diskutere. Men uansett om effekten av veggmaleriet var god eller ikke, kan det ikke nektes for hvordan et godt utformet kunstverk kan ha stor innvirkning på samfunnet.

Kunst er også en bemerkelsesverdig måte å skildre kultur fra hele verden på

Når du ser en Zen-hage i Sydney eller San Francisco, vet du at det er en praksis som stammer fra Kina.

På samme måte, når du ser papirsvaner sverme en vakker bryllupsseremoni, vet du at dette er origami, en kunst som kom fra Japan.

Når du ser filmer med Bollywood-musikk og dans, vet du at det er en film fra India. Kunst har makt til å ta kulturelle praksiser fra der de kommer fra og deretter transportere og integrere dem i ulike deler av verden uten å miste identiteten.

Der kan disse kunstformene brukes til å underholde, skape bevissthet og til og med inspirere utlendinger til å akseptere disse kulturene, uansett hvor merkelige eller fremmede de kan virke.

Og det er akkurat det John Dewey antyder i Art as an Experience:

«Barrierer er oppløst; begrensende fordommer smelter bort når vi går inn i ånden til neger eller polynesisk kunst. Denne ufølsomme smeltingen er langt mer effektiv enn endringen som bevirkes av resonnement, fordi den går direkte inn i holdning.»

Dette er spesielt viktig i vår svært globaliserte verden.

(Video) HVA ER KUNST?

Kunst har spilt en viktig rolle i å bekjempe intoleranse overfor ulike kulturer, rasisme og andre former for urettferdig samfunnssegregering.

Ettersom immigrasjon blir en økende trend, forventes verdens land å være mer tolerante og akseptere de som går inn i grensene deres.

Kunst hjelper til med å få det til ved å sørge for at identiteter og deres kulturer blir gitt behørig anerkjennelse rundt om i verden.

Hvorfor er kunst så mektig?

Det enkleste svaret på dette spørsmålet er kanskje detkunst berører oss følelsesmessig.

Kunst er mektig fordi den potensielt kan påvirke vår kultur, politikk og til og med økonomien. Når vi ser et kraftig kunstverk, føler du at det berører dypt inne i kjernen din, og gir oss kraften til å gjøre endringer i det virkelige livet.

Med Leo Tolstojs ord:

«Kunstens aktivitet er basert på menneskers evne til å infisere andre med sine egne følelser og til å bli smittet av andres følelser. Sterke følelser, svake følelser, viktige følelser eller irrelevante følelser, gode følelser eller dårlige følelser - hvis de forurenser leseren, tilskueren eller lytteren - oppnår det kunstens funksjon."

I sum kan kunst betraktes som mektig på grunn av blant annet følgende grunner:

 • Det harmakt til å utdanne folkom nesten hva som helst. Det kan skape bevissthet og presentere informasjon på en måte som lett kan absorberes av mange. I en verden der det er de som ikke engang har tilgang til god utdanning; kunst gjør utdanning til en enda større utjevning av samfunnet.
 • Denfremmer kulturell verdsettelseblant en generasjon som for tiden er opptatt av teknologien deres. Faktisk kan det sies at hvis det ikke var for kunst, ville vår historie, kultur og tradisjoner vært i større fare for å bli glemt enn de allerede er.
 • Denbryter kulturelle, sosiale og økonomiske barrierer. Mens kunst egentlig ikke kan løse fattigdom eller fremme sosial rettferdighet på egen hånd, kan den brukes som et jevnt spillefelt for diskurs og uttrykk. Grunnen til at alle kan forholde seg til kunst er at alle har følelser og personlige erfaringer. Derfor kan alle lære å sette pris på kunst uavhengig av sosial bakgrunn, økonomiske stilling eller politiske tilhørighet.
 • Denfår tilgang til høyere tankeganger. Kunst får deg ikke bare til å absorbere informasjon. Det får deg heller til å tenke på aktuelle ideer og inspirere deg til å lage dine egne. Dette er grunnen til at kreativitet er en form for intelligens – det er en spesiell evne som låser opp potensialene til det menneskelige sinnet. Studier har faktisk vist at eksponering for kunst kan gjøre deg bedre på andre kunnskapsfelt.

Sannheten er at folk har erkjent hvor mektig kunst kan være.

Mange ganger i historien har vi hørt om folk som har blitt kritisert, truet, sensurert og til og med drept på grunn av kunstverket deres.

De som er ansvarlige for disse reaksjonene, kan det være en krigførende regjering eller en dissidentegruppe, tar disse tiltakene mot kunstnere som vet hvor mye deres verk kan påvirke politikken i et gitt område.

I hendene på gode mennesker kan kunst imidlertid brukes til å gi tilbake håp eller inngyde mot i et samfunn som gjennomgår mange vanskeligheter

Great Art fremkaller sterke følelser og forteller meningsfulle historier

Kunst kan ta form av film, musikk, teater ogpopkultur, som alle har som mål å underholde og gjøre folk glade. Men når filmer, sanger eller skuespill lages for et bestemt publikum eller formål, begynner kunsten å diversifiseres.

Filmer kan for eksempel lages for å spre bevissthet eller kulturell verdsettelse. Sanger kan også komponeres på en måte som får frem visse følelser, gir inspirasjon eller øker moralen til mennesker.

I løpet av den viktorianske perioden i England begynte kvinner å skape seg et navn med slike klassiske kunstverk som Elizabeth Siranis "Portia sårer låret”, et maleri som betegner budskapet om at en kvinne nå er villig til å distansere seg fra kjønnsskjevhet.

Hva er kunst? Hvorfor er kunst viktig? (3)

Portia som såret låret, av Elisabetta Sirani.

Maleriets motiv skildrer en handling av en kvinne som har samme styrke som en mann. "Portia" representerer overgivelse fordi hun ikke er den samme typen kvinne kjent i samfunnet som svak og utsatt for sladder.

Et av de revolusjonerende verkene i historien som til slutt åpnet kunstens dører for kvinner generelt, viste til slutt kvinnens makt i kunsten

Det er ogsåkunstverkden ulovlige sterke intellektuelle diskursen – den typen som kan stille spørsmål ved normer og endre atferden i samfunnet.

Noen ganger er kunsten ganske enkelt der for å nå ut til en person som deler de samme tankene, følelsene og opplevelsene som kunstneren.

(Video) 3 Er kunst viktig?

Sannheten er at kunst er mer enn bare en praksis – det er en livsstil. Kunst er mer enn bare en ferdighet – det er en lidenskap. Kunst er mer enn bare et bilde – hver enkelt forteller en historie.

At kunst er ganske knyttet til menneskelig erfaring gjør det ikke overraskende at vi alltid har gjort det til en del av våre måter å leve på.

Dette er grunnen til at gamle og nåværende urfolksgrupper fra hele verden har en evne til å blande kunst og deres tradisjonelle gjenstander eller ritualer uten at de vet det, som faktisk er en av de grunnleggende årsakene til hvorfor kunst er viktig.Kunst er en kraftig form for terapi

Hva er kunst? Hvorfor er kunst viktig? (4)

Noensi at kunst er kjedelig. Men faktum gjenstår at kunst har makt til å ta kulturelle praksiser fra der de kommer fra og deretter transportere og integrere dem i ulike deler av verden uten å miste identiteten.

Der kan disse kunstformene brukes til å underholde, skape bevissthet og til og med inspirere utlendinger til å akseptere disse kulturene, uansett hvor merkelige eller fremmede de kan virke.

Dette er spesielt viktig i vår svært globaliserte verden.

Kunst har spilt en viktig rolle i å bekjempe intoleranse overfor ulike kulturer, rasisme og andre former for urettferdig samfunnssegregering.

Ettersom immigrasjon blir en økende trend, forventes verdens land å være mer tolerante og akseptere de som går inn i grensene deres.

Kunst hjelper til med å få det til ved å sørge for at identiteter og deres kulturer blir gitt behørig anerkjennelse rundt om i verden. Dermed er det nærliggende å reflektere over – Hvorfor kunst er viktig – som faktisk gir deg svaret på – Hva er kunst?

Det er derfor vi i The Artist tror detkunst er en form for kreativt menneskelig uttrykk, en måte å berike den menneskelige opplevelsen på.

NFTs: The Future of Art

Nå skifter kunstens verden mot en digital og alternativ verden. Og NFT er i ferd med å bli en endringsvariabel i dette betydelige skiftet.

Hva er NFT-kunst?

En NFT, som står for "non-fungible token" kan defineres som en digital fil som enkelt og enkelt kan overføres over et blokkjedenettverk.

Mange mennesker rundt om i verden søker etter disse digitale eiendelene for å selge og handle i deres daglige markedshandel, siden disse gjenstandene kan spores, har verdi og ofte også har betydelig sjeldenhet for samlere.

Mens kunstneriske verk absolutt er en del av NFT-markedet, blir en rekke forskjellige spillere involvert gjennom spillsystemer, avatarer og til og med hele virtuelle verdener.

Slike tokens har et bredt spekter av bruk, og selv om disse for mange er utenfor rekkevidde, kan NFT-er for seriøse investorer vise seg å være en lønnsom inntektskilde.

Konklusjon: Hvorfor er kunst viktig for det menneskelige samfunn?

Kunst og dens definisjon vil alltid være kontroversiell.

Det vil alltid være debatter om hva kunst er og hva som ikke er det.

Men uansett hva definisjonen måtte være, har den vært rundt oss så lenge mennesker har eksistert (dvs. hulemalerier, hieroglyfer).

Enten vi er klar over det eller ikke, lar vi kunst påvirke livene våre på en eller annen måte, oggrunner til at vi lager kunster mange!

Vi bruker kunsten til underholdning, kulturell verdsettelse, estetikk, personlig forbedring og til og med sosial endring. Vi bruker kunsten for å trives i denne verden.

(Video) Renessansen - kort fortalt!

Så del tankene dine – Hva betyr kunst for deg?

Videos

1. Et møte med kunstner Marit Tingleff / KODE Kunstmuseer
(KODE Art Museums and Composer Homes)
2. #183 KUNST: Slik blir du kunstner i Norge
(KUNZT)
3. #279 KUNST: Er performancekunst den særeste, sterkeste og mest misforståtte kunstformen?
(KUNZT)
4. Hvorfor studere ved Einar Granum Kunstfagskole?
(Einar Granum Kunstfagskole)
5. #209 KUNSTNER: Kristina D. Aas tar tekstilkunst til et nytt nivå med digitalvev
(KUNZT)
6. Et møte med kunstner Torbjørn Kvasbø
(KODE Art Museums and Composer Homes)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Cheryll Lueilwitz

Last Updated: 08/08/2023

Views: 6064

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Cheryll Lueilwitz

Birthday: 1997-12-23

Address: 4653 O'Kon Hill, Lake Juanstad, AR 65469

Phone: +494124489301

Job: Marketing Representative

Hobby: Reading, Ice skating, Foraging, BASE jumping, Hiking, Skateboarding, Kayaking

Introduction: My name is Cheryll Lueilwitz, I am a sparkling, clean, super, lucky, joyous, outstanding, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.